Doelstelling Website

Doelstelling van de website:

Het doel van deze website is om mensen makkelijker een keuze te kunnen laten maken uit een hondenuitlaatservice. Om elke uitlaatservice op deze website te vermelden voor maximale keuzevrijheid, zodat de kans groot is dan er een tussenzit die aan de wensen van de zoekende websitebezoeker voldoet. Hondenuitlaatservices te promoten, waardoor minder honden te lang alleen thuis zullen zitten met te weinig beweging en hierdoor soms zelfs probleemgedrag gaan vertonen. Tevens zal ik proberen een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van uitlaatservices in het algemeen. Dit door mensen de gelegenheid te geven de uitlaatservices te beoordelen om zo andere bezoekers te attenderen op goede (of slechte) hondenuitlaatservices die dan een positief effect zullen hebben op het welzijn van hun clientèle. Hierbij zal ik proberen de beoordelingen zo goed mogelijk te beoordelen op echtheid, nep-beoordelingen verwijderen en de kwaliteit hiervan proberen te bevorderen zodat bezoekers er echt wat aan hebben. Zo zal het welzijn van honden in het algemeen positief beïnvloed worden.